THAM VẤN TÂM LÝ
May 18, 2018
Khóa học: KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU QỦA
May 20, 2018

Khóa học: KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN – THƯƠNG LƯỢNG

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN – THƯƠNG LƯỢNG

 1. MỤC TIÊU

Sau khóa học này bạn có khả năng:

 • Đánh giá đúng tầm quan trọng của việc Đàm phán – Thương lượng.
 • Tạo được phong cách Đàm phán – Thương lượng riêng của cá nhân.
 • Lập được Mục tiêu và kỳ vọng của việc Đàm phán – Thương lượng.
 • Nắm được quá trình Đàm phán – Thương lượng chuyên nghiệp.
 • Sử dụng được Kỹ xảo hóa giải bế tắc trong Đàm phán – Thương lượng.
 1. ĐỐI TƯỢNG
 • Nhân viên văn phòng, đặc biệt bộ phận kinh doanh, cần nâng cao kỹ năng Đàm phán – Thương lượng chuyên nghiệp.
 • Các cấp quản lý, giám sát đang muốn phát triển đội ngũ có kỹ năng Đàm phán – Thương lượng chuyên nghiệp và hiệu quả.
 • Sinh viên và người lao động cần trang bị kỹ năng Đàm phán – Thương lượng.
 • Các cá nhân mong muốn hoàn thiện kỹ năng Đàm phán – Thương lượng chuyên nghiệp hơn trong cuộc sống.
 1. LỢI ÍCH CỐT LÕI
 • Được chuyển giao những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng Đàm phán – Thương lượng chuyên nghiệp từ Chuyên gia huấn luyện
 • Nhận được giáo trình Kỹ năng Đàm phán Thương lượng Chuyên nghiệp.
 • Chứng chỉ Kỹ năng Đàm phán Thương lượng Chuyên nghiệp do Giám đốc học viện đào tạo ký
 1. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 

Áp dụng phương pháp chiến lược lấy học viên làm trung tâm để từng bước giúp học viên cùng thực hành, tham gia chủ động vào việc giảng dạy đào tạo, kết hợp với các phương pháp sau:

 • Phương pháp thuyết trình (Presentation)
 • Phương pháp thảo luận nhóm (Groups discussion)
 • Phương pháp sắm vai (Role playing)
 • Phương pháp trò chơi (Game master)
 • Phương pháp bài tập tình huống (Case study)
 • Thực hành (Practice)
 1. THỜI GIAN HỌC PHÍ

 

 • Thời lượng: 02 ngày (4 buổi)
 • Địa điểm tổ chức:Tại Doanh nghiệp
 • Số lượng học viên:tối đa 30 học viên/lớp
 • Hotline: 0909 118 355 (Mr Long)

 

 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 2. BUỔI SÁNG

 

 • Đàm phán – Thương lượng là gì?
 • Sự khác nhau giữa Đàm phán và Thương lượng.
 • Thế nào là một nhà Đàm phán – Thương lượng Chuyên nghiệp là gì?
 • Những nguyên tắc của việc Đàm phán – Thương lượng chuyên nghiệp.
 • Các phương pháp Đàm phán – Thương lượng.
  • Đàm phán mềm
  • Đàm phán cứng
  • Đàm phán nguyên tắc (Thuật thương lượng Havard)
 • Các hình thức Đàm phán – Thương lượng.
  • Đàm phán bằng văn bản
  • Đàm phán bằng điện thoại
  • Đàm phán bằng việc gặp trực tiếp
 • Quy trình của Đàm phán.
  • Chuẩn bị
  • Trao đổi thông tin
  • Xác định mục tiêu
  • Thương lượng
  • Kết thúc

 

 1. BUỔI CHIỀU

 

* TRAO GIẤY CHỨNG CHỈ CHO TỪNG HỌC VIÊN

 

 

Affiliate