ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC

HIỂU BIẾT VÀ ĐÓN NHẬN CHÍNH MÌNH

MỨC ĐẦU TƯ 12.000.000 VNĐ/ học viên

NHẬN ƯU ĐÃI

Đăng ký tại chương trình 

 

SỐNG TÍCH CỰC & KIỂM SOÁT BẢN THÂN

 

MỨC ƯU ĐÃI 6.000.000 VNĐ/ học viên

Dành cho các cá nhân với mong muốn hoàn thiện cuộc sống và làm tăng giá trị của bản thân.

Newme Institute | Học Viện Con Người Mới|Hotline - 0909118355

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.