October 13, 2018

Trở Thành Nhà Thực Hành Thôi Miên Trị Liệu

KHÓA HỌC: “THÔI MIÊN TRỊ LIỆU”   I) BẠN HỌC ĐƯỢC ĐIỀU GÌ? Kiến thức nền tảng và […]
May 24, 2018

NLP Chính Thống Bạn Biết Như Thế Nào?

NLP Chính Thống Bạn Biết Như Thế Nào? | NLP Chính Thống Bạn Biết Như Thế Nào? – […]
May 7, 2018

Trở Thành Nhà Thực Hành NLP

  Khóa học NLP Practitioner NHÀ THỰC HÀNH LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ TƯ DUY CĂN BẢN TRỞ THÀNH […]
Affiliate